Instructor-Zertifikat Walter Herz
Instructor-Zertifikat

Übungsleiter-Zertifkat
Übungsleiter-Zertifkat

Sifu-Anerkennung
Sifu-Anerkennung

Instructor Certificate Kali – Silat
Instructor Certificate Kali – Silat

Lehrer-Zertifikat Kali – Silat
Lehrer-Zertifikat Kali – SilatSifu - Milan Schirowski


Übungsleiterin: Fiona Latka